GDMP TEHNOLOGIJA

GDMP se bazira na četiri osnovna područja delovanja koja zajedno čine revulucionarni Digital marketing i Loyalty sektor:

 

  • B2B kliring sistem
  • Lojaliti sistem
  • E&M Comemerce instrument
  • Multikanalna podrška

 

GDMP poseduje čvrsto implementiranu multikanalnu funkciju za POS, internet, tablet uređaje, kioske, socijalne mreže, za starije, kao i za smart modele mobilnih telefona, radi kreiranja bezgraničnog servisa i lojaliti uživanja.

gdmp mreza
CMS & POS integracija

 

  • GLOOK.MOBI – predstavlja namensku ANDROID aplikaciju koja omogućava brendiranje za svaki Lojaliti program.
  • Mikro-kanalna podrška za SMS i Facebook, omogućava da svoja sredstva usmerite na jedan ili više tzv. mikro kanala, uključujući i kupone, plaćanje parkinga, promociju…
  • Tablet i Kiosk touch screen aplikacijeza POS predviđene su za maloprodaje i zaposlene u njima.
GLOBAL & GLOOK / WEB PORTALI

 

  • DAL (Data Access Layer) omogućava pristup i rukovođenje bazom podataka. Svi ostali lejeri (prikazi) povezani su sa bazom podataka preko DAL-a. Sastoji se od kolekcije, baze podataka i sačuvanih procedura.
  • BLL (Business Logic Layer) sažima poslovnu proceduru i izvršava zadatke u okviru aplikacije, a sastoji se od proizvoda i usluga.
  • PL (Presentation Layer) sastoji se od vizuelnog predstavljanja i uvida u interakciju korisnika, kao što je klik na određeno dugme, popunjavanje obrasca, kao i povezanost sa BLL-om.

Upravljanje jedinstvenim servisom direktnog marketinga iz jedne tačke!

KLIJENTI / FLEKSIBILNE MOGUĆNOSTI WEB PORTALA

 

Brzo objavljivanje jednokratne promocije, zarada i otkup, sadrže relevantan spoj partnerskih, kao i proizvoda dobavljača.

Brz unos proizvoda na portal/ aplikaciju/ servis i uspostavljanje platnog i promotivnog koncepta.

POTROŠAČI

 

Pojednostavljen proces kupovine – jedan portal za ažuriranje prodaje svih proizvoda / korišćenje postojećeg CMS.

GLOOK PORTAL – online pristup poenima i istoriji transakcija.

GLOOK app – Smartphone i SMS pristup servisu, promocijama, istoriji poena, trgovini…

Smartphone prepoznaje lokaciju .

GLOBAL CARD

GLOOK M:LOYALTY

SMS SERVISI

M:COMMERCE

OBRADA/ANALIZA PODATAKA

RAZVOJ SOFTVERA