RetailCount

 Solucija za praćenje prometa kupaca u prodavnicama

Analitika i poslovna inteligencija

Detaljni izveštaji o kretanju kupaca

100% verifikacija kupaca

Kupci sa i bez
mobilnih telefona

Jednostavna implementacija

Bez kablova i eksternih
izvora napajanja

Integracija sa drugim sistemima

Puna integracija sa programima lojalnosti, CRM itd

Trajanje posete

Kupci koji brzo izlaze

Vreme boravka

Praćenje konverzije

Upravljanje marketing kampanjama