Naša kompanija i SEE LiveSports postali članovi GSIC !

  • 0
  • 20. септембар 2022.
New Members (7)

Globalni Sportski Inovacioni Centar ( Global Sport Innovation Centre ) je međunarodna organizacija pod pokroviteljstvom kompanije MICROSOFT koja okuplja tehnološke kompanije koje razvijaju i plasiraju proizvode, platforme, servise i aplikacije namenjene digitalizaciji i automatizaciji sportova. Naša kompanija je prva sa prostora regije jugoistočne Evrope koja je postala član ove velike organizacije.

GSIC-logo-MEM