Partneri

Negujemo partnerstva sa vodećim svetskim tehnološkim i solution kompanijama: MICROSOFT, HP, GEMALTO, SIEMENS, FIRST DATA,  ali i sa usko specijalizovanim manjim high-tech solution providerima: SAFE SOLUTION, SAVEWAY itd.

Na domaćem tržištu u realizaciji projekata sarađujemo sa velikim brojem ICT / TELCO kompanija, od kojih posebno ističemo: E-SMART SOLUTIONS, COMTRADE,  TEHNOLOGY PARTNERSHIP, PETROLSOFT INŽENJERING, DOPLER, D-LOGIC  itd

GLOBAL CARD

GLOOK M:LOYALTY

SMS SERVISI

M:COMMERCE

OBRADA/ANALIZA PODATAKA

RAZVOJ SOFTVERA