Registrujte se i zahtevajte ponudu !

Register to our platform !

Sa GDMP digitalnim platformama vaš posao možete učiniti digitalnim jednostavno i brzo i  bez  inicijalne investicije. Popunite formular ispod podacima o vašoj firmi i veoma brzo će vas kontaktirati naš agent i predstaviće Vam našu jedinstvenu ponudu za neki od programa koje želite!

With GDMP digital platforms, you can make your business digital easily and quickly and without an initial investment. Fill out the form below with information about your company and our agent will contact you very quickly and present you with our unique offer for some of the programs you want!

F O R M A    Z A  R E G I S T R A C I J U ./ REGISTRATION FORM  :

PROMO KOD / PROMO CODE *

Naziv firme / Company name *

Adresa / Adress *

Mesto / Place *

Matični broj / Reg.Number

Poreski identifikacioni broj (PIB) / VAT Number

Web site

E-mail *

Telefon *

Osoba zadužena za kontakt / Contact person

IZABERITE PLATFORMU/PAKET ZA KOJI STE ZAINTERESOVANI / Chose platform: