Koncept FIGITAL platforme lojalnosti i direktnog marketinga

GDMP  predstavlja jedinstvenu multiklijentsku i multikanalnu FIGITAL platformu za programe lojalnosti, m-commerce i  direktni  marketing koja omogućuje aktiviranje  klasičnih i digitalnih programa lojalnosti po meri klijenta  i otvaranje širokog spektra inovativnih servisa direktnog marketinga   u klasičnim i digitalnim formatima(kuponi, gift vaučeri, gruponi, newsletteri, bulk sms i sl ). Ova platforma prenosi sve elemente klasičnih loyalty shema ( skupljanje poena, akumulacija popusta, bonitetni razredi itd )  u multikanalnu digitalnu sferu – društvene mreže, mobilne aplikacije, internet, sms itd, a dodaje im širok spektar aktuelnih i inovativnih servisa, stvarajući time veliku komparativnu prednost za nosioce, odnosno pokretače programa.

Ako su u poslu kojim se bavite potrošači srce vašeg poslovanja – sprovođenje i kreiranje sopstvenog lojaliti programa je idealan način da nagradite njihovu vernost i da pratite njihove potrošačke navike.

Svaki prodavac i klijent  GLOOK.ME figital platforme sada se može jednostavno,jednim klikom, udruživati sa drugim klijentima ili sa sopstvenim partnerima koji nisu naši klijenti, stvarajući na taj način sinergijske efekte u promociji i prodaji.

GDMP gradi neophodnu B2B ugovornu strukturu, kliring sistem i potpunu podršku kako bi emitentima kartica  omogućio proširenje lojaliti programa u okviru koalicija.

GDMP ima neophodno i uvek pravo rešenje za sve vaše potrebe: program lojalnost i(li) paket za promociju proizvoda.

GDMP platforma je veoma fleksibilna i podržava jednostavne i kompleksne  modele lojalnosti i veliki broj korisnih servisa direktnog marketinga.  Na taj način naši klijenti mogu oblikovati program baš po sopstvenoj meri i karakteru svoje prodaje.

koncept Gdmp

Najvrednija obeležja GDMP platforme su:

 • Inovativni korisnički servisi kroz koje se omogućuje visoki stepen interakcije korisnika sa programom lojalnosti,
 • Mogućnost  vertikalnog i koalicionog udruživanja sa poželjnim retail partnerima ili drugim programima lojalnosti,
 • Kreiranje širokih regionalnih digital community-ja za programe lojalnosti,
 • Laka, jednostavna i brza integracija.

Podrška složenih lojaliti sistema za:

 • Korisnike kartice i digitalnih programa
 • Koalicione programe za kompletnu promociju partnera
 • Multifunkcionalne marketing grupe (progarmi i partneri)
 • Preduzetničke strukture (npr.globalna kategorija hotela)

Karakteristike

 • Svaki subjekat može uspostaviti direktne ugovore sa spoljnim dobavljačima entiteta ili preko grupe.
 • Kompletna B2B transakcija i protok informacija u celom lancu.
 • Podrška za različite programe lojalnosti na svim poslovnim nivoima.
 • Kolaborativna  struktura prodaje (cross i up selling sistem).

CLASSIC LOYALTY CARDS

M:LOYALTY

DIRECT MARKETING

M:COMMERCE

OBRADA/ANALIZA PODATAKA

RAZVOJ SOFTVERA