KOLABORATIVNI DMS

Vertikalna integracija nastaje udruživanjem dva ili više preduzeća čiji se procesi rada nadovezuju jedan na drugi, pri čemu nije neophodno da svaki od njih bude član grupe. GDMP nudi širok spektar vertikalnih programa u kojima mogu učestvovati sva preduzeća, od malih trgovina, preko naftnih kompanija, parking operatera, do komunalnih preduzeća…

Koaliciju čini udruživanje dva ili više preduzeća koja se udružuju radi ostvarenja određenih ciljeva, a članovi su naše mreže. GDMP donosi visok nivo efikasnosti  aktuelnim koalicionim procesima i uvodi širok spektar novih zajedničklih mogućnosti.

Zajedničko svim GDMP programima lojalnosti je inovativan pristup koji nastoji da održi svoju relevantnost.

Karakteristike:

  • Partneri, sponzori, dobavljači, marketing grupe, itd. Svako od učesnika ima pristup svim promocijama i transakcijama.
  • Multifunkcionalan program. Kompletan B2B sistem za finansijsku obradu transakcija, za sve privredne subjekte koju imaju ugovor.
  • Unakrsna prodaja (cross selling system).
  • Multikanalni sistem – integrisan POS, offline, multiportal i promocija za mobilne uređaje.
  • Kompletna multikanalna podrška – unutrađnja POS baza prikuplja, zarađuje i obrađuje transakcije i to: online, offline i putem mobilnih uređaja.

GLOBAL CARD

GLOOK M:LOYALTY

SMS SERVISI

M:COMMERCE

OBRADA/ANALIZA PODATAKA

RAZVOJ SOFTVERA