DMD KLIRING SISTEM

Lokalna/ globalna B2B mreža i Ugovor

 

 • Mogućnost konfiguracije sa unutrašnjim i partnerskim grupama, eksternim dobavljačima i programima, kao i promocijama na bilo kom nivou.
 • Subjekti mogu da rade kao deo grupne strukture ili samostalno i na taj način uspostave svoju poslovnu mrežu.
 • Potpuna ugovorna podrška: dva načina za definisanje odnosa.
 • Transakcijska i finansijska obrada podataka.
 • Uvid u sve transakcije u okviru svake grupe.
kliring servis
koncept Gdmp

Najvrednija obeležja GDMP platforme su:

 • Inovativni korisnički servisi kroz koje se omogućuje visoki stepen interakcije korisnika sa programom lojalnosti,
 • Mogućnost  vertikalnog i koalicionog udruživanja sa poželjnim retail partnerima ili drugim programima lojalnosti,
 • Kreiranje širokih regionalnih digital community-ja za programe lojalnosti,
 • Laka, jednostavna i brza integracija.

Podrška složenih lojaliti sistema za:

 • Korisnike kartice
 • Koalicione programe za kompletnu promociju partnera
 • Multifunkcionalne marketing grupe (progarmi i partneri)
 • Preduzetnička struktura (npr.globalna kategorija hotela)

Karakteristike

 • Svaki subjekat može uspostaviti direktne ugovore sa spoljnim dobavljačima entiteta ili preko grupe.
 • Kompletna B2B transakcija i protok informacija u celom lancu.
 • Podrška za različite programe lojalnosti na svim poslovnim nivoima.
 • Kolaborativna  struktura prodaje (croos i up selling sistem).

LOYALTY SERVISI

M:LOYALTY SERVISI

SMS SERVISI

M-COMMERCE

        DBMS

DRUGI SERVISI