GO:COIN – Zaradi na svakom koraku !

  • 1
  • 12. мај 2018.
post-07

GLOOK ti plaća da se krećeš ! Zaradi GO:COINE i kupuj u GLOOK aplikaciji !

GLOOK GO:COIN-i su elektronski vrednosni crypto tokeni  ili jedinice razmene koje korisnici GLOOK.ME mobilne aplikacije  mogu generisati putem verifikovanog fizičkog pokreta  (npr. hodanjem, trčanjem  ili vožnjom u nekom prevoznom sredstvu ).

GO:COIN-i se mogu koristiti za otkup proizvoda, usluga i drugih pogodnosti putem GLOOK:ME mobilne aplikacije, u meri u kojoj su takvi proizvodi, usluge i druge pogodnosti ponuđeni u GLOOK.ME aplikaciji.

Otkup proizvoda se vrši isključivo u GLOOK.ME mobilnoj aplikaciji na strani PONUDE i to zamenom raspoloživog GO:COIN kredita za ponuđeni proizvod, uslugu i drugih pogodnosti, čija je vrednost izražena u odgovarajućoj količini GO:COIN-a, nakon čega ćete dobiti jedinstveni elektronski KUPON sa barkodom kojeg možete zameniti za  proizvod, uslugu ili drugu pogodnost kod naznačenog prodavca čiji su kontakt podaci predstavljeni u ponudi.